-  REGULAMIN sklepu internetowego Ale Motyw Mariusz Kacała .

 

1. Warunki ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.alemotyw.pl zwanym dalej „Sklepem Internetowym Ale Motyw ”.


1.2. Sklep internetowy Ale Motyw  jest zarządzany i prowadzony przez Ale Motyw Mariusz Kacała , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (Administrator).


1.3. Dane firmy:
Ale Motyw Mariusz Kacała 
Wola Batorska 300 
32-007 Zabierzów Bocheński 
tel. 518 731 156 
e-mail: mariuszx7@gmail.com


1.4. Kontakt : Ustalone godziny kontaktu są związane z różnymi obowiązkami / pracami przy renowacjach : od poniedziałku do piątku od 16:00 do 20:00 godz pod numerem telefonu 518 731 156 , pod adresem e-mail: mariuszx7@gmail.com dodatkowe informacje udzielam w godz od 19 oprócz soboty , Przyjazd możliwy jest od Pn do Pt od 17 do 19 godz po wcześniejszym kontakcie minimum dzień lub dwa dni wcześniej


1.5. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


1.6. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Ale Motyw są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.


1.7. Sklep internetowy Ale Motyw oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.

2. Faktura lub paragon , Pisemne potwierdzenie zakupu , Zakup ::mebli,zegarów,rzeźb itp tylko gotowych/po renowacji , Rabat 3 % , Ceny

2.1. Faktura lub paragon : wystawiam fakturę bez vat lub paragon fiskalny 

2.2. Pisemne potwierdzenie zakupu : do faktury , rachunku ( wystawiam fakturę bez vat lub paragon fiskalny) zostaje dołączone pisemne potwierdzenie czyli nazwa oraz przybliżone datowanie zakupionego egzemplarza

2.3. Zakup : mebli , zegarów , rzeźb , itp tylko gotowych/po renowacji - nie ma możliwości : zmian koloru itp , lub nadawania koloru itp pod klienta 

2.4. Rabat 3% przy zakupie od : dwóch sztuk - przed ich zakupem proszę o informacje obniżę wtedy cenę po czym zrealizujecie Państwo zakup 

2.5. Ceny : ceny podane przy każdej ofercie są to ceny brutto z których jest odprowadzany podatek do Urzędu Skarbowego

3. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego Ale Motyw 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego Ale Motyw jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie internetowym Ale Motyw  (dokonywanie zakupów poprzez rejestrację) bądź rozpoczęcie procesu składania zamówienia przez podanie danych osobowych i adresowych (dokonywanie zakupów bez rejestracji).


3.2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego Ale Motyw


3.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego Ale Motyw oznacza akceptację Regulaminu. 


3.4. Sklep internetowy Ale Motyw świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.


3.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego Ale Motyw w sposób umożliwiający jego pobranie , wydrukowanie.


3.6. Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep internetowy  Ale Motyw funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator informuje ogłoszeniem na stronie www Sklepu internetowego Ale Motyw


3.7. Usługi są świadczone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego Ale Motyw do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Nabywców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.


3.8. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego  Ale Motyw  wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego  Ale Motyw może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.


3.9. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

3.10. Sklep internetowy  Ale Motyw nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Produktów , które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Produktów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Produktu, tj. np. struktura drewna lub kolorystyka itp.


3.11. Sklep internetowy  Ale Motyw oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.


3.12. Wszystkie Produkty i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


3.13. Zdjęcia prezentujące Produkty umieszczone na stronie Sklepu internetowego Ale Motyw mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktu/ów ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Właściciel Sklepu internetowego Ale Motyw jest gotowy do odpowiedzi na  pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu Produktu/ów, jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do udostępnienia drogą e-mail zdjęć , które mogłyby te wątpliwości rozwiać.


3.14. Dostawa Produktu, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego Ale Motyw , następuje w ciągu od 7 do 14 dni od daty zaksięgowania kwoty za zakup.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

4.1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.alemotyw.pl/ .


4.2. Następnie Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu wysyłki/odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. W trakcie zamówienia przy wyborze opcji z transportem należy doliczyć do zakupu/przelewu cenę transportu która jest podana w opisie zamawianego towaru . Opcjonalnie zaznaczenie okienka faktura ( wystawiam fakturę bez vat ) jeśli nie zostanie zaznaczone zostanie wystawiony paragon fiskalny4.3. Klient po zapoznaniu się z regulaminem sklepu i zaakceptowaniu jego warunków , a także zaakcpetowaniu : zgody na przetważanie danych osobowych , składa zamówienie . Gdy zamówienie jest z rejestracją konta można opcjonalnie zaznaczyć : zgoda na przesyłanie informacji handlowych


4.4.  Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego Ale Motyw przez obsługę sklepu) Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone. 4.5. Sklep internetowy Ale Motyw w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.


4.6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura (wystawiam fakturę bez vat / lub paragon fiskalny ) , zgodnie z dyspozycją Użytkownika przekazaną w zamówieniu.


4.7. Sklep internetowy Ale Motyw zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

5. Zakupy bez rejestracji

5.1. Podmiot zainteresowany zrobieniem jednorazowych, szybkich zakupów w Sklepie internetowym Ale Motyw  (z pominięciem procesu rejestracji i logowania w Sklepie internetowym Ale Motyw ) wybiera interesujące go Produkty, wypełnia formularz „Zakupy bez rejestracji”, w którym podaje między innymi swój adres e-mail i telefon kontaktowy (w celu wysłania potwierdzenia złożenia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji lub do kontaktu w przypadku podania niepełnych danych. Należy pamiętać, że w takim wypadku podmiot: nie ma osobistego koszyka, nie może śledzić statusu swojego zamówienia, nie ma wglądu w historię swoich zamówień, przy ponownych zakupach wszystkie wymagane dane będzie trzeba podać ponownie.


5.2. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym punkcie oraz charakteru nabywania Produktów bez rejestracji, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych, dotyczące Użytkowników, którzy nabywają Produkty, stosuje się odpowiednio do podmiotów dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji. Przyznanie podmiotom dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji pełnych uprawnień jakie przysługują Użytkownikom zgodnie z Regulaminem (w tym: wgląd w historię zamówień, wysyłanie wiadomości do Sklepu internetowego Ale Motyw , ) może zostać uzależnione od dokonania Rejestracji.

6. Zmiany w zamówieniach

6.1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki). Użytkownik może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.


6.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem internetowym  Ale Motyw poprzez e-mail pod adresem mariuszx7@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 518731156 Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

7. Ceny Produktów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego Ale Motyw podawane są w złotych polskich.


7.2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.


7.3. Sklep internetowy  Ale Motyw zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego Ale Motyw , wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego  Ale Motyw bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Dostawa

8.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są przy każdym wystawionym produkcie na sprzedaż . Koszt transportu jest to cena orientacyjna,gdy jest wyższa wtedy zostaje pokryta różnica przez firmę Ale motyw

8.2. Podana ilość osób aby zdjąć z auta / przenieść przesyłkę jest podana w opisie przy każdym wystawionym egzemplarzu 

9. Czas realizacji zamówienia - 

9.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy. Od 7 do 14 dni w nielicznych przypadkach do 19 dni - od zaksięgowania kwoty na koncie za zakup9.2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem zamówionego przewoźnika , kuriera , lub poczty Polskiej na adres wskazany przez Nabywcę , lub przygotowywane są do odbioru z magazynu.


9.3. Sklep internetowy Ale Motyw  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez nabywcę nieprawidłowych danych do dostawy

10. Formy płatności 

10.1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary :
 płatność przy odbiorze gotówką , lub  Płatność przelewem bankowym 


10.2. W przypadku wybranych Produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep internetowy Ale Motyw zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Wtedy  informacja umieszczona jest bezpośrednio przy opisie Produktu.

11. Reklamacje Produktów

11.1. Sklep internetowy Ale Motyw odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).  


11.2. Nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Ale Motyw w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest niezgodny z umową lub został uszkodzony podczas transportu.


11.3. Nabywca, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem internetowym  Ale Motyw np. telefonicznie lub mailowo, powinien odesłać niezgodny z umową Produkt na adres Sklepu internetowego  Ale Motyw . Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz drogą mailową opis zgłoszenia  - reklamacyjnego ze wskazaniem, czy Nabywca chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie internetowym Ale Motyw ), a także zakres żądania Nabywcy.


11.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep internetowy Ale Motyw przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Nabywcy w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy . Jeżeli wymiana produktu narażałaby nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy .


11.5. W razie niezajęcia przez Sklep internetowy Ale Motyw stanowiska w zgłoszonej przez nabywcę reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep internetowy  Ale Motyw za uzasadnioną.

12. Prawo odstąpienia od umowy

12.1. Nabywca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

12.2. Koszt przesyłki zwrotu pokrywa kupujący , W takim przypadku , towar powinien być odesłany w opakowaniu które uniemożliwia jego uszkodzenie , czyli tak samo powinien być bardzo dobrze zapakowany - jak gdy został dostarczony


12.3. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Nabywcę oświadczenia na piśmie, na następujący adres:
Ale Motyw Mariusz Kacała 
Wola Batorska 300
32-007 Zabierzów Bocheński 
Nabywca zobowiązany jest zwrócić Produkt, od którego zakupu odstąpił, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwracany Produkt należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Nabywca proszony jest o dodanie adnotacji „zwrot ustawowy”.


12.4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy Ale Motyw zwróci Nabywcy kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.


12.5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


12.6. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki  należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia , należy w obecności przewoźnika/kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

13. Reklamacje Usług

13.1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Usług przez Administratora, jeżeli Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.


13.2. Reklamację można złożyć na piśmie za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklepu internetowego Ale Motyw wskazanego w pkt. 1.3. Regulaminu bądź za pośrednictwem poczty e-mail mariuszx7@gmail.com . Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (także login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


13.3. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Administratora reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.


13.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od zaistnienia zdarzeń stanowiących przyczynę reklamacji.


13.5. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Administratora, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika 

14. Rola Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkownika

14.1. Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie jak i korzystanie z Kont innych Użytkowników.


14.2. Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie ze Sklepu internetowego  Ale Motyw poprzez łączenie się z serwerem Administratora za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Konta.


14.3. Zabronione jest wykorzystanie z zasobów Sklepu internetowego Ale Motyw przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.


14.4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.


14.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z jednego, kilku lub wszystkich Kont Użytkownika lub zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Ale Motyw , w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zablokowanie możliwości korzystania z Konta (blokada Konta) oraz blokada możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego Ale Motyw , wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek operacji poprzez Konto, którego dotyczy blokada.


14.6. Administrator może zablokować na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta danego Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego Ale Motyw , w przypadku, gdy działania lub zaniechania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzą Administratorowi.


14.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zablokowania Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.


14.8. Użytkownik, którego Konto jest zablokowane, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Sklepie internetowym  Ale Motyw bez uprzedniej zgody Administratora.


14.9. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości świadczonych Usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania lub brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego Ale Motyw przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora, wynikające w szczególności z działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę wprowadzonych przez Użytkowników danych.


14.10. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zasobów Sklepu internetowego Ale Motyw .


14.11. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Konta Użytkownika osób wyznaczonych przez Administratora, w celu prawidłowej obsługi technicznej Konta (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika).

15. Polityka prywatności

15.1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.


15.2. Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.


15.3. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego  Ale Motyw w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.


15.4. Administrator w zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały dostarczone, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis, pseudonim Użytkownika NIP, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.


15.5. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.


15.6. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


15.7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki  zapewniające ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


15.8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane w dalszym ciągu w określonym celu, czyli np. nie chce otrzymywać: komunikatów e-mail lub ma inne pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych – musi niezwłocznie skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez e-mail. podany na stronie (kontakt) https://sklep.alemotyw.pl/


15.9. Dane Użytkowników będą przetwarzane w następującym w celu:
– realizacji zamówienia, jeśli Użytkownik dokonywał zakupu w naszym sklepie online;
– przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email jeśli Użytkownik zapisał się do naszego newslettera;
– obsługi reklamacji, jeśli Użytkownik dokonał reklamacji 
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;
– realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;
– realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
– mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


15.10. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.


15.11. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników e Sklepu internetowego Ale Motyw  . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego Ale Motyw .

16. Postanowienia Końcowe , Zmiany Regulaminu i rozwiązanie umowy

16.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.


16.2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego Ale Motyw .


16.3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu internetowego  Ale Motyw oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na  jego żądanie.


16.4. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Administratora, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu internetowego  Ale Motyw zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


16.5. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Administratorowi za pośrednictwem e-mail mariuszx7@gmail.com oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.


16.6. Przesłanie do Administratora odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Administratora informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.


 

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.